رزومه آقای مهندس حمید مبین مقدم

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس حمید مبین مقدم
تاریخ تولد: ۱۳۵۰

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد معماری –دانشگاه علم و صنعت

سوابق کاری:

مدیر گروه معماری حمید مبین مقدم و همکاران
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور نکیز
طراح و مجری بیش از صد پروژه معماری در داخل و خارج از کشور
نماینده شرکت فلورانس کالکشن ایتالیایی در ایران

تهران - چهارراه پارک وی- محمودیه- نبش کوچه تیر- پلاک ۲۰ واحد ۳   

۲۶۲۹۴۳۹۳- ۲۶۲۹۵۴۷۷