بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن

پس از انقلاب صنعتی، فناوری به عنوان ابزاری نیرومند و رو به رشد در دست معماران و مهندسان، ایده ها و تفکرات آن ها را بیشتر به واقعیت نزدیک کرد. توسعه این امر تا جایی پیش رفت که ظهور "های تک" فناوری را به غایت معماری تبدیل نمود. در مقابل، ذات طبیع تستیز فناوری طرفداران محیط زیست را به شدت نگران کرد و منجر به شک لگیری گرایشات جدیدی شد. روند حضورفناوری در نمای ساختمان در سال های اخیر بیش از ظهور سبک "های تک" بوده است. ولی رشدی نیز در پی نداشته است و این مساله نشان م یدهد، که فناوری از غایت معماری خارج شده است. گرچه فناوری همچنان ابزار مهمی برای نشا ندادن مفاهیم معماری است و استفاده از آن نوعی فرهیختگی و پیشرفت را به همراه دارد، اما به عنوان هدف مطرح نمی باشد. لذا اهمیت فناوری از هنگامه ظهور آن تا به اکنون در معماری بسیار متغیر بوده است. بررسی کیفیت این تغییر می تواند نقش فناوری را در آینده معماری روشن تر سازد. در این راستا این نوشتار در پی چگونگی توسعه فناوری در معماری به بررسی ابعاد مختلف آن در بنا پرداخته است. روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیلی- توصیفی به تحلیل اطلاعات پرداخته، نحوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع الکترونیکی می باشد. اطلاعات گردآوری شده، حاوی بررسی نمای 126 اثر از جوایز پرایتزکر از سال 1950 تا 2012 می باشد. نتیجه تحقیق نمایانگر آن است، که اهمیت نمایش سازه تا ظهور سبک "های تک" افزایش و سپس با مخالفت های طرفداران طبیعت کاهش داشته، و از دهه 90 قرن بیستم تاکنون روند ثابتی را طی کرده است. شیشه و فلز نیز همچنان اهمیت بیشتری در نماسازی داشته اند، اما فلز بیش از شیشه در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 مورد استفاده بود هاست. از میان سیستم های ساختمانی سیستم های پوسته ای توانست هاند، نسبت به قبل اهمیت بیشتری در معماری داشته باشند. سایر سیست مها به نظر می آید به تناسب طرح استفاده شده اند و اصراری در استفاده از نوع خاصی از آن در زمان معینی نبوده است.

ادامه مقاله...

نویسندگان: پرویزی الهام, مهدوی نژاد محمدجواد, بمانیان محمدرضا

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
تعداد بازدید : ۷۳۸

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تهران - چهارراه پارک وی- محمودیه- نبش کوچه تیر- پلاک ۲۰ واحد ۳   

۲۶۲۹۴۳۹۳- ۲۶۲۹۵۴۷۷