درباره شرکت

این مجموعه در سالهای اخیر افتخار داشته است که در زمینه اعتلای معماری این سرزمین گام برداشته و در این راستا از هیچ تلاشی چه در جذب نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین بهره گیری از دانش روز طراحی و اجرای معماری فروگزار نبوده است...

حاصل تلاش و همکاری، طراحی و اجرای بیش از 85 پروژه مسکونی، اداری، تجاری، مذهبی و ورزشی در سبک های کلاسیک و مدرن می باشد. 

امید است در این راه خطیر و حساس بتوانیم با استفاده از فرصت های موجود گام هایی بلند برداشته و به نقش تاریخی خود عمل نمائیم...

حمید مبین مقدم

حمید مبین مقدم

مدیرعامل و طراح
متولد 1350
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه علم وصنعت

حسین شرفشاهی مبرا

مدیر اجرایی
متولد 1356
کارشناسی عمران
دانشگاه تهران

تهران - چهارراه پارک وی- محمودیه- نبش کوچه تیر- پلاک ۲۰ واحد ۳   

۲۶۲۹۴۳۹۳- ۲۶۲۹۵۴۷۷